قوطی 850cc مکعبی

  • دهانه : 90mm
  • حجم : 850cc
  • وزن : 70gr
  • شکل ظرف :  مکعبی
  • رنگبندی : به دلخواه
  • درب : اسپارک و بلند
  • حداقل سفارش : 10000 عدد