قوطی 3800cc خط لیبل دار ،ترنسپرنت

  • دهانه : 120mm
  • حجم : 3800cc
  • وزن : 180gr
  • شکل ظرف : استوانه ای
  • رنگبندی : به دلخواه
  • درب : اسپارک و بلند
  • حداقل سفارش : 4000 عدد