قوطی 350cc

  • دهانه : 44mm
  • حجم : 350cc
  • وزن : 34gr
  • شکل ظرف : استوانه ای
  • رنگبندی : به دلخواه
  • درب : چایلئ و پیچی 
  • حداقل سفارش : 50000 عدد